Loading..

Atslēgvārdi

Drukas versija

Darījumi ar dārgmetālu izstrādājumiem

Ieteikt Ieteikt

Veicam visa veida zelta , sudraba, platīna, palādija juvelierizstrādājumu un dārgmetālu saturošu izstrādājumu uzpirkšanu.

Par dārgmetālus saturošiem izstrādājumiem tiek uzskatīti jebkuri dārgmetāla izstrādājumi, piemēram, zelta monētas, kas netiek klasificētas kā investīciju zelts, zelta zobu kronīši, zelta pulksteņi, aproces, ķēdītes,auskari,gredzeni, sadzīves priekšmeti-sudraba karotītes, glāzītes, trauki.

Atpakaļ

 • Kā notiek dārgmetālu izstrādājumu pirkšana?

  how-to-sell_2.jpg

  1. Dārgmetālu izstrādājumu, ko vēlaties pārdot jānogādā uz mūsu biroju. Darba laikus un adresi Jūs varat atrast mājas lapas sadaļā Kontakti.

  2. Jūsu klātbūtnē mūsu apkalpošanas speciālists pārbaudīs un novērtēs dārgmetālu atbilstību kādai no provēm un noteiks tā svaru. Ja provi nav iespējams veikt uz vietas, izstrādājumi tiek nodoti proves veikšanai Latvijas Proves birojā www.prove.lv

  3. Atbilstoši provei un svaram tiks noteikta pirkuma cena un ar Jums norēķināsies skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

   

 • Pirkšana no privātpersonām

  likumdošana_mazais.jpg

   

  Pērkot dārgmetālu izstrādājumus no privātpersonām, tiek slēgts pirkuma līgums, kurā tiek norādīti pardevēja personas dati. Līgumu slēdzot, privātpersonām jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.

  ►Saskaņā ar LR 01.06.1998 likumu “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”, klienta pienākums ir sniegt par sevi identificējošas (vārds, uzvārds, pases dati, dzīves vietas adrese) ziņas darījumiem, kuru kopējā summa latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa darījumu veikšanas dienā ir ekvivalenta 15 000 eiro vai lielāka.

  ►Saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" 30.pantu, norēķini skaidrā naudā iespējami līdz 7200 EUR mēnesī apmērā, neatkarīgi no tā vai darījums notiek vienā reizē vai vairāku darījumu summa visā mēneša laikā

  Pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 3.panta trešās daļas 71 punktu, 11.1 pantu, 15.panta ceturto daļu, 17.panta divpadsmito un 12.2 daļu ieturams nodoklis 10% apmērā ienākuma izmaksas brīdī. Ieturēto nodokli jānomaksā ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.  

 • Pirkšana no juridiskām personām

  likumdošana_mazais.jpg

  Pērkot dārgmetālu saturošus izstrādājumus no juridiskām personām nepieciešama:

  • Informācija par uzņēmumu – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
  • Līgumu slēdz uzņēmuma valdes loceklis vai pilnvarota persona ar notariāli apstiprinātu pilnvaru
  • Uzņēmumam jābūt nodokļu maksātājiem, nedrīkst būt nodokļu parādi
  • Uzņēmums sniedz informāciju par dārgmetālu izstrādājumu izcelsmi

   

  Darījums tiek noformēts, slēdzot pirkuma līgumu. Pārdevējs piegādā dārgmetālu izstrādājumus mūsu birojā un ar preču pieņemšanas/nodošanas pavadzīmi nodod tos mūsu pārstāvim. Pēc dārgmetālu izstrādājumu pieņemšanas, tiks veikta to pārbaude un atbilstība preču pavadzīmē norādītajam daudzumam un kvalitātei (materiāla un raudzes atbilstība).

  Pieņemtie dārgmetālu izstrādājumi tiek apmaksāti 3 darba dienu laikā ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu.

  ►Saskaņā ar LR 01.06.1998 likumu “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”, klienta pienākums ir sniegt par sevi identificējošas (vārds, uzvārds, pases dati, dzīves vietas adrese) ziņas darījumiem, kuru kopējā summa latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa darījumu veikšanas dienā ir ekvivalenta 15 000 eiro vai lielāka.

  ►Saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām", skaidras naudas darījumi nav iespējami-apmaksa notiek tikai pārskaitījuma veidā.