Loading..

Jaunumi uz e-pastu

Drukas versija

Vai darījumi ar investīciju zeltu apliekami ar kapitāla pieauguma nodokli?

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta 2.daļa konkrēti uzskaita, kas tiek uzskatīti par kapitāla aktīviem nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, t.i.:

1) akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;

2) ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;

3) parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;

4) nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);

5) uzņēmums Komerclikuma izpratnē;

6) intelektuālā īpašuma objekti;

7) ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

 

Ienākums no ieguldījumu zelta pārdošanas ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – nodoklis) apliekams ienākums kā ienākums no kapitāla pieauguma.

Ienākumam no ieguldījumu zelta pārdošanas tiek piemērota nodokļa 20 % likme.

Ienākumu no ieguldījumu zelta pārdošanas nosaka, no ieguldījumu zelta atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību.

Par ieguldījumu zelta pārdošanas (atsavināšanas) cenu tiek uzskatīta naudas vai naturālā izteiksmē saņemtā samaksa. Savukārt par ieguldījumu zelta iegādes vērtību tiek uzskatīta vērtība par kādu nodokļa maksātājs ir iegādājies ieguldījumu zeltu.

VID skaidrojumu par kapitāla nodokļa ieturēšanas, aprēķināšanas un nomaksāšanas kārtību  varat apskatīties šeit (345.53 KB).

Atpakaļ