Loading..

Jaunumi uz e-pastu

Drukas versija

Vai darījumi ar investīciju zeltu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli?

Saskaņā ar 1988.gada 12. oktobra Eiropas Savienības direktīvām 98/80/EK un Latvijas likumu par pievienotās vērtības nodokli, investīciju zelts netiek aplikts ar PVN nodokli Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās. Investīciju zeltu arī neapliek ar importa nodokli un muitas nodevām, ievedot to Latvijas un citu valstu teritorijā, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Likums par pievienotās vērtības nodokli nosaka sekojošo:

(1) Šā likuma izpratnē ieguldījumu zelts ir:

1) zelts stieņos vai platēs dārgmetālu tirgū atzītā svarā, ja šā zelta prove ir vienāda ar 995 vai lielāka, neatkarīgi no tā, ir vai nav izdoti vērtspapīri par šo zeltu;

2) zelta monētas, kuru zelta prove ir vienāda ar 900 vai lielāka, kuras emitētas pēc 1800.gada, ir vai ir bijušas likumīgs maksāšanas līdzeklis to izcelsmes valstī un kuras pārdod par cenu, kas nepārsniedz tajās esošā zelta brīvā tirgus vērtību vairāk kā par 80 procentiem.

(2) Ar nodokli neapliek:

1) ieguldījumu zelta piegādi iekšzemē un Eiropas Savienības teritorijā;

2) ieguldījumu zelta iegādi Eiropas Savienības teritorijā;

3) ieguldījumu zelta importu;

4) starpniecības aģenta pakalpojumus, kas sniegti darījumos ar ieguldījumu zeltu.

Atpakaļ