Loading..

Jaunumi uz e-pastu

Drukas versija

Kas ir investīciju zelts?

Investīciju zelts – tas ir augstas proves (raudzes) zelts, kuru oficiāli izgatavo ražotājvalstis un tas ir pieejams zelta stieņu (Bullion Bars) vai zelta monētu (Bullion coins) veidā. Šādu monētu tirgus vērtība galvenokārt ir atkarīga no zelta satura tajās, nevis no monētas retuma vai nomināla. Par investīciju zeltu uzskata zelta stieņus, ar tīrību ne mazāk par 995 daļām uz 1000, kas ir 23,88 karāti, kā arī zelta monētas, ražotas pēc 1800. gada ar tīrību ne mazāk par 900 daļām uz 1000.

Oficiālā 1998.gada 12.oktobra ES Padomes Direktīva 98/80/EK, kas papildina pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza Direktīvu 77/388/EEK, nosaka īpašu režīmu ieguldījumu zeltam un dod investīciju (ieguldījuma) zelta definīciju.Šajā direktīvā, neskarot citus Kopienas noteikumus, "ieguldījumu zelts" nozīmē:

i) zeltu zelta stieņos vai platēs svarā, kādu atzīst dārgmetālu tirgos, kura raudze ir vismaz 995 tūkstošdaļas, kuriem ir vai nav izdoti vērtspapīri. Dalībvalstis var neiekļaut sistēmā mazus stieņus vai plates, kas sver 1 g vai mazāk;

ii) zelta monētas:

- kuru raudze ir vismaz 900 tūkstošdaļas,

- kuras kaltas pēc 1800. gada,

- kuras ir vai ir bijušas likumīgs maksāšanas līdzeklis savā izcelsmes zemē un

- kuras parasti pārdod par cenu, kas nepārsniedz tajās esošā zelta brīvā tirgus vērtību vairāk kā par 80 %.

Šajā direktīvā netiek uzskatīts, ka šādas monētas pārdod numismātu vajadzībām.

Katra dalībvalsts, sākot no 1999. gada, ik gadu līdz 1. jūlijam informē Komisiju par monētām, kas atbilst šiem kritērijiem un tiek tirgotas minētajā dalībvalstī. Komisija katru gadu līdz 1. decembrim publicē šo monētu vispārēju sarakstu Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā. Monētas, kas ietvertas publicētajā sarakstā, uzskata par šiem kritērijiem atbilstošām visu gadu, uz kuru attiecas publicētais saraksts.

Atpakaļ